Ohio to unseal 400,000 adoption records

Ohio to unseal 400,000 adoption records