Thomas More wins NCAA first round game

Thomas More wins NCAA first round game