Wilmington takes down Mason to setup Moeller showdown

Wilmington takes down Mason to setup Moeller showdown