Wilmington cruises to final four

Wilmington cruises to final four