XU baseball team going back to Nashville

XU baseball team going back to Nashville