Thomas More edges MSJ in bridge shootout

Thomas More edges MSJ in bridge shootout