Dixie wins Simon Kenton Invitational

Dixie wins Simon Kenton Invitational