Simon Kenton wins at Toyota Classic

Simon Kenton wins at Toyota Classic