NKU gets big Horizon win over Green Bay

NKU gets big Horizon win over Green Bay