Man calls 911 saying he shot his girlfriend

Man calls 911 saying he shot his girlfriend