Simon Kenton advances to state semis

Simon Kenton advances to state semis