Simon Kenton advances to state finals

Simon Kenton advances to state finals