Simon Kenton holds off Beechwood

Simon Kenton holds off Beechwood