Lebanon falls to Miamisburg

Lebanon falls to Miamisburg