Simon Kenton sizzles in playoff opener

Simon Kenton sizzles in playoff opener