Simon Kenton's season ends at Trinity

Simon Kenton's season ends at Trinity