'Tis the season for potholes

'Tis the season for potholes