Tiki bar sinks into Ohio River

Tiki bar sinks into Ohio River