Ky. man says brazen ATV thief spoke to neighbors before committing crime

Ky. man says brazen ATV thief spoke to neighbors before committing crime