Duke Energy launching appliance recycling program

Duke Energy launching appliance recycling program