Simon Kenton wins by 50 in playoff opener

Simon Kenton wins by 50 in playoff opener