Kenton County Animal Shelter has an adorable Australian Shepherd "Teddy" up for adoption!

Kenton County Animal Shelter shares information on their Valentines's Day adoption special.

Kenton County Animal Shelter has an adorable Australian Shepherd "Teddy" up for adoption!