Clark Montessori takes down CHCA on senior night

Clark Montessori takes down CHCA on senior night