Simon Kenton advances with win over Dixie

Pioneers will play for regional title

Simon Kenton advances with win over Dixie